Какво е биткойн? Когато чуете за първи път биткойн, логично се запитвате „Какво е биткойн?“. Тази статия отговаря възможно най-кратко на този въпрос и обяснява някои от най-често употребяваните термини, свързани с него. Какво е Биткойн? В най-общи линии Биткойн е съвкупност от две неща: Разплащателна система; Парична единица (валута), ползвана в тази разплащателна система. По-наблюдателните ще забележат, че понякога пишем Биткойн с главно Б, друг път с малко: употребяваме главна буква, когато имаме предвид разплащателната система; и малка, когато имаме предвид валутата биткойн. Но защо ни е необходима поредната валута в този свят, че и чак нова разплащателна система? Най-добре може да отговорим на този въпрос като видим как се различава биткойн от всички съществуващи валути и какво е различното в разплащателната система Биткойн. Валутата биткойн е изцяло дигитална. Тя не се издава и не се гарантира от правителство, организация или компания. По силата на математически закон максималното количество биткойни е ограничено на 21 милиона, като предлагането се увеличава с предопределен, постоянно намаляващ растеж, докато горният лимит бъде достигнат (през 2140 година). Тези характеристики са в пълна анти-теза на парите, както ги познаваме днес. Например, щатският долар има физически носител (банкнотите), макар че в по-голямата си част се ползва в електронна форма. Доларът се издава и е (уж) защитен от централната банка на САЩ, но нито има ограничение на съвкупния брой долари в обръщение, нито има зададен график за печатане на нови банкноти. Биткойн мрежата е децентрализирана, P2P мрежа (сходно на торентите), в която компютрите, свързани към нея, обменят информация директно един с друг, без нуждата от централен сървър. Всеки – без ограничение – може да включи компютъра си към тази мрежа. Ако не схващате напълно какво точно означава децентрализирана платежна система, се замислете, че всяко дигитално плащане днес – било то в интернет или с банкова карта в магазина – се извършва чрез посредничеството на една или повече банки (най-често VISA, Mastercard, Paypal и т.н.). Може също така да кажем, че Биткойн мрежата е напълно неутрална, защото няма централен орган, който да контролира участниците в нея. Помислете, че няма по-неутрален и по-справедлив механизъм в света, отколкото консенсус по даден въпрос, постигнат измежду хиляди участници, които не се познават и които нямат пряко участие в това, за което постигат консенсус. Биткойн системата е резултат на такъв консенсус измежду всички включени към нея машини. Сигурността на плащанията в Биткойн е гарантирана от криптография с публичен ключ, а валидността им се поддържа посредством сложни математически изчисления, извършвани от хиляди свързани в мрежата машини – процес, известен като биткойн копаене. Не на последно място, комисионите за разплащане в Биткойн са нищожни (или дори нула), независимо от това, колко пари и на кого изпращате. Тъй като Биткойн е глобална мрежа, времето и таксите, необходими да прехвърлите 0.0001 биткойн на приятел седящ на две крачки от вас, са абсолютно същите като времето и таксите, необходими да прехвърлите стойността на един милион долара в биткойни в, да речем, Австралия. Предимствата на биткойн Нека сега разгледаме само някои от предимствата, които Биткойн има спрямо сегашните валути и разплащателни системи в света: България е страна със сравнително високо развито банково дело и сякаш спомените ни от преди само 10-ина години са поизбледнели, когато беше невъзможно да пазаруваме в интернет с карти, издадени от български банки. Но знаете ли, че над 2.5 милиарда хора в света днес нямат никакъв достъп до банковата система, поради това, че няма банки в близост до тях. Но все повече от тези хора имат достъп до интернет, с което автоматично добиват достъп до биткойн, а с това и възможността да приемат и изпращат парични преводи в цял свят; Ако имате спестявания, за които сте притеснени, че могат да ви бъдат отнети чрез указ на Централната власт (спомнете си за Кипър през 2013 или КТБ през 2014), обръщането им в биткойн ви дава пълна защита и постоянен достъп до тях – 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, и т.н.; Посредством Биткойн вие може да изпращате и приемате плащания с хора от цял свят, без да ви е грижа за тяхната надеждност, защото всяко плащане с биткойн е необратимо; Помощите, които работещите в развитите страни изпращат на семействата си в родината, са на стойност стотици милиарди долари на година. Комисионите, които компании като Western Union събират от тях, са между 5% и 15%. С биткойн те биха били 0%…

ОЩЕ ИНФО ЗА Биткойн
Биткойн е виртуална валута, която за първи път е представена през 2008г. от Сатоши Накамото. Тя се разпространява в децентрализирана мрежа, т.е. не се управлява от централна банка както конвенционалните валути, а единствено от самите ѝ потребители. Всеки има достъп до отворения код на протокола, а защитата му се гарантира от това, че за да се поддържа Биткойн мрежата, всички трябва да приемат едни и същи правила.

Как функционира Биткойн мрежата и какво е Биткойн копаене?  

Пускането на нови биткойни в обращение се нарича изкопаване (на англ. “mining”). Тъй като хората изпращат криптовалутата помежду си, някой трябва да следи за коректността на обмена, което е работата на Биткойн копачите. Чрез изчислителна мощност автентичността на транзациите се удостоверява, след което се вписват в „счетоводната книга“ на биткойн мрежата, т.н. блок-верига. В замяна копачите получават биткойни, което ефективно увеличава предлагането на криптовалутата. Системата функционира по такъв начин, че количеството на нови биткойни в обращение намалява с времето и никога няма да надвиши 21 милиона. Това от своя страна защитава от инфлация и обезценяване на валутата, за разлика от обикновените пари, които могат да се печатат необезпечено.

За какво и защо да ползвам Биткойн?  

Биткойн може да се използва като разплащателно средство от всяка една точка на света, без посредници и мигновено. Всяка транзакция е необратима, което защитава от измами, например често срещани при кредитните карти, а Вашата лична информация е непроследима. Това се обуславя и от факта, че все повече и повече бизнеси в страната и чужбина приемат плащания чрез криптовалутата. 
Биткойн е много удачно средство и за международен трансфер на пари, тъй като се избягват високите банкови такси за такъв тип операция, особено когато е включена и обмяна на две валути. 
Тенденцията за растеж на цената, децентрализираната система, както и „имунизацията“ от инфлация правят Биткойн апетитен като инвестиционна алтернатива и е често сравняван със златото.

Има ли рискове? 

Биткойн има волатилна цена. Това означава, че стойността на Вашия актив може както да намалее, така и да се увеличи в кратък период от време. Тенденцията от създаването на Биткойн е за постоянно покачване на цената, както и честа промяна - рязко увеличение, последваща негативна корекция и повишаване на цената в дългосрочен план. За съжаление, никой не може да предскаже дали този тренд ще продължи и в бъдеще, затова Биткойн е считан за рискова инвестиция, но потенциалът на криптовалутата е огромен.

От какво се влияе Биткойн цената? 

Биткойн цената се влияе от търсенето и предлагането на криптовалутата, които от своя страна зависят от многообразни фактори. Най-общо казано, оптимистичните възгледи за разпространението и използваемостта на Биткойн влияят положително на цената и обратно. Тъй като Биткойн е „имунизиран“ от инфлация, поради контролираното Биткойн копаене и лимита на крайния им брой в обращение, се счита, че цената ще продължава да расте и в бъдеще, в случай че търсенето не намалее драстично.
Към този момент криптовалутата се радва на все по-голям интерес и поради тази причина се очаква стойността на Биткойн да продължава да се покачва в бъдеще. Растежът се дължи на високата популярност на криптовалутата, особено в Азия, приемането и като законно разплащателно средство в различни държави, начело с Япония, признаването на потенциала на блокчейн технологията от силно разпознаваеми финансови институции като Goldman Sachs и консултантски компании като Ernst & Young, както и от растящия брой компании, приемащи разплащане с Биткойн и увеличаващите се финтек стартъпи.

Пари ли е Биткойн? 

Биткойн не е обезпечен с т.н. златен стандарт или с някой друг ценен метал, но в крайна сметка и доларът не е. В същото време за да бъде Биткойн приет като валута, трябва да служи като средство за размяна, запас от стойност и разчетна единица. Биткойн е вече приет от редица бизнеси като метод за разплащане, а поради дефлационният му характер е често сравняван със златото, следователно криптовалутата покрива вече 2/3 от условията. С увеличението на популярността и интереса към криптовалутата, в бъдеще можем да бъдем свидетели на използването на Биткойн и като мерна единица за различни стоки и услуги.

Въпреки това, Биткойн отговаря на почти всички характеристиките, които определят парите:

Приемливост – Биткойн все повече е приеман като метод за разплащане от хора и компании. Популярността му доведе до това, че криптовалутата бе приета като законно разплащателно средство в Япония, а държави като Австралия и Индия могат скоро да я последват.
Рядкост – Биткойн е сравнително рядък – има лимит от 21 милиона, за да не губи от стойността си.
Еднаквост – всички Биткойни са еднакви и равни един на друг. Никой не може да различи един Биткойн от друг.
Разпознаваемост – Всеки може лесно да различи Биткойн от други криптовалути.
Делимост – Всеки Биткойн може да бъде разделен на по-малки части – сатоши. 100,000,000 сатоши = 1 Биткойн
Преносимост – Хората могат да носят парите със себе си и лесно да ги разменят с други хора.
Издръжливост – След като един Биткойн бъде пуснат в обращение, той ще съществува за неопределен период от време в системата и няма как да изчезне в даден момент.
Сигурност – Биткойн мрежата е създадена по такъв начин, че транзакциите да бъдат защитени от кражба, фалшификация и промени в информацията им.

Основната разликата с „обикновените пари“ идва от това, че горепосочените характеристики са подкрепени от математически издържани методи, алгоритми и протоколи.